Tiếng Việt | English

03/09/2015 - 16:28

Chi cục Thuế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2014

 

Chi cục Thuế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2014.

Năm 2014, công tác thu thuế của huyện đã có nhiều tiến bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, ý thức chấp hành của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân ngày càng cao; từ đó đã đạt một số kết quả khả quan.

Năm 2014, toàn huyện thu được hơn 78 tỷ đồng, đạt 173,5% dự toán tỉnh giao và đạt 104,5% so với cùng kỳ.

Hội nghị đã tuyên dương 36 doanh nghiệp, tập thể và hộ kinh doanh nộp thuế tiêu biểu năm 2014 trên địa bàn huyện; trong đó, UBND tỉnh tặng 3 bằng khen cho 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân; Cục Thuế tỉnh tặng 6 giấy khen cho 4 công ty, 1 doanh nghiệp, 1 hộ kinh doanh; UBND huyện, Chi cục Thuế huyện trao nhiều giấy khen cho các doanh nghiệp, tập thể và hộ kinh doanh vì đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế trong năm 2014./.

CTV Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết