Tiếng Việt | English

22/03/2024 - 11:12

Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  

Ngày 22/3, Sở Công Thương Long An tổ chức Hội thảo Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ngô Văn Lê chủ trì hội thảo.

Hội thảo Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính 

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Châu Phong; Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật môi trường Bảo Châu; Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS); Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Năng lượng và Môi trường Việt Nam;… đã giới thiệu các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình sử dụng năng lượng, lập kế hoạch hàng năm và 5 năm; giới thiệu tổng quan pháp lý và hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính; hướng dẫn thực hành tính toán phát thải khí nhà kính: cách chuẩn hóa dữ liệu đầu vào; tính toán phát thải khí nhà kính dựa vào các bảng tính được xây dựng bằng công cụ Excel; Hướng dẫn xây dựng lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc kiểm kê khí nhà kính tại cơ sở; các giải pháp tiềm năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính,...

Đại biểu thảo luận tại hội thảo

Hội thảo nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia thực hiện giảm thiểu phát thải nhà kính theo lộ trình.

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính nhằm hướng đến mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi xanh, hướng đến nền sản xuất bền vững./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết