Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 09:50

Vai trò, trách nhiệm của đại biểu dự đại hội cấp trên

Hiện nay, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội (ĐH) và bầu đoàn đại biểu (ĐB) dự ĐH cấp trên. Đây là những ĐB ưu tú được cả đảng bộ, chi bộ tín nhiệm bầu làm người đại diện tham dự ĐH. Do vậy, ĐB đi dự ĐH cấp trên phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, là người đại diện cho tiếng nói của cả đảng bộ, chi bộ nơi mình công tác, sinh hoạt.

ĐB dự ĐH cấp trên là những người tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng của đảng viên trong đảng bộ, chi bộ. Khi đến dự ĐH cấp trên, các ĐB này không những nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mà còn nắm chắc những vấn đề được đưa ra thảo luận, tham gia thảo luận để thể hiện ý kiến, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng ở cơ sở. Đây là những ý kiến phong phú, phản ánh sát thực tình hình thực tế tại cơ sở. Do đó, các ĐB đi dự ĐH Đảng cấp trên phải phản ánh được những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, vấn đề phức tạp của cuộc sống, trong công tác xây dựng Đảng để đưa vào ĐH giải quyết. Trong quá trình ĐH, các ĐB cần quan tâm, lưu ý ghi chép tiến trình, nội dung ĐH, nhất là những nội dung, vấn đề được tranh luận, thảo luận, để sau ĐH về báo cáo với tổ chức Đảng, đảng viên, với quần chúng mà mình đại diện.

Ngoài ra, ĐB dự ĐH cần phải công tâm, sáng suốt, lựa chọn những người có đủ tài, đủ đức bầu vào ban chấp hành đảng bộ trên. Nên nhớ, lá phiếu của mình đại diện cho đảng viên, quần chúng ở cơ sở chứ không phải của riêng cá nhân, do đó, phải thật công tâm và có trách nhiệm với lá phiếu của mình./.

Tuệ Lâm

Chia sẻ bài viết