Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 10:24

Phát huy trí tuệ tại đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên

Phát huy, trí tuệ, tại đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên

Là những đảng viên tiêu biểu được đại hội (ĐH) cấp mình bầu về dự ĐH đại biểu (ĐB) đảng bộ cấp trên, ĐB cần phát huy trí tuệ, năng lực và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước dân.

ĐB dự ĐH đảng bộ cấp trên phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, năng lực của mình đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện. Muốn vậy, ĐB phải nghiên cứu thật kỹ các dự thảo báo cáo chính trị được trình tại ĐH. Quan trọng là khi phát biểu đóng góp ý kiến, phải biết lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, một trách nhiệm lớn tại ĐH là phải sáng suốt, công tâm, khách quan lựa chọn người đủ đức, đủ tài vào ban chấp hành khóa mới; kiên quyết tránh nể nang, tình cảm hay cục bộ, địa phương. Những ĐB được cơ cấu vào ban chấp hành khóa mới phải là những đảng viên tiêu biểu, gương mẫu, có trình độ cả về mặt lý luận lẫn kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín với đảng viên và quần chúng, là trung tâm đoàn kết, có năng lực lãnh đạo với bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có tư tưởng tiến công, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từng ĐB cần phát huy trí tuệ, năng lực và trách nhiệm tại ĐH ĐB đảng bộ cấp trên, để nhiệm kỳ mới bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao cho./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết