Tiếng Việt | English

27/06/2022 - 10:58

Vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến công tác gia đình: Kế hoạch Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2022; Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình về phòng, chống BLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025; Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An;... Mới đây, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4459/UBND-VHXH, ngày 19/5/2022 về việc tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống BLGĐ năm 2022.

Điều đó cho thấy, bên cạnh phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển KT - XH trong điều kiện “bình thường mới”, tỉnh còn quan tâm công tác quản lý nhà nước về gia đình, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển kinh tế hộ gia đình,...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Tiếp nối truyền thống của cha ông, Đảng, Nhà nước luôn chú ý đến công tác gia đình bởi gia đình là “cái nôi”, tế bào của xã hội, tổ ấm bình an của mỗi người. Bên cạnh hoàn thiện chính sách, pháp luật về gia đình, hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và các gia đình luôn tìm cách giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của gia đình, dòng họ, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm nền tảng xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Sau đại dịch Covid-19, nhiều gia đình, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình công nhân, lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và “bão giá”, một số gia đình đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn, bị ảnh hưởng tâm lý, sức ép từ cuộc sống căng thẳng nên rơi vào cảnh bất hòa, bạo lực, thậm chí dẫn đến tình trạng tự tử, án mạng,...

Cùng với đó, những mặt trái, tiêu cực như tệ nạn xã hội, ma túy, bạo hành, vi phạm pháp luật,... đã tác động đến môi trường gia đình, làm cho các mối quan hệ tình thân bị lỏng lẻo, nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam bị ảnh hưởng, mai một. Do vậy, lúc này là thời điểm Nhà nước, xã hội, cộng đồng, gia đình cùng quan tâm đến công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là hết sức cần thiết. Qua đó, củng cố các giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,...

Thông qua chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống BLGĐ năm 2022 nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ; góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình về phòng, chống BLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025.

Trọng tâm của việc kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là triển khai rộng khắp các hoạt động tuyên truyền về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các gia đình, các cơ quan, những người thi hành công vụ liên quan đến công tác gia đình để đảm bảo thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt; xây dựng gia đình văn hóa; ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền;... Tích cực phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tích cực tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Để tạo sự quan tâm của xã hội, nhiều nơi tổ chức các hoạt động truyền thông, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại cộng đồng và hỗ trợ gia đình, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tôn vinh Ngày Gia đình Việt Nam; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, nhóm phòng, chống BLGĐ,...

Trong không khí ấm cúng của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, mọi người hãy luôn ghi nhớ: “Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ”, “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”!./.

Tân An

Chia sẻ bài viết