Tiếng Việt | English

03/08/2022 - 09:01

Việt Nam - Campuchia: Hoàn thành phân giới, cắm mốc khoảng 84% đường biên giới đất liền

Kết quả trong công tác phân giới, cắm mốc (PGCM) biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia là những thành quả có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng sự quyết tâm, thiện chí, nỗ lực của cả Việt Nam và Campuchia trong việc cùng nhau giải quyết vấn đề biên giới chung.

Đến nay, Long An cắm 45/60 cột mốc chính

Đến nay, Long An cắm 45/60 cột mốc chính

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây Nam, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao - Phó Hoàng Hân, Việt Nam và Campuchia có đường biên giới đất liền dài khoảng 1.258km. Thời gian qua, hai bên đã hợp tác chặt chẽ, hoàn thành PGCM 1.045km đường biên giới, tương đương khoảng 84% chiều dài đường biên giới trên toàn tuyến, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, giao lưu hữu nghị giữa người dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH ở mỗi nước.

Theo đó, từ năm 1999, hai nước đã chính thức nối lại tiến trình đàm phán PGCM đường biên giới chung theo quy định của “Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Campuchia” ký ngày 27/12/1985 (gọi tắt là Hiệp ước hoạch định 1985).

Ngày 10/10/2005, hai bên đã ký “Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia 1985” (gọi tắt là Hiệp ước bổ sung 2005). Hiệp ước bổ sung 2005 được cơ quan có thẩm quyền của hai nước phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày 06/12/2005.

Cũng trong năm 2005, hai nước đã thông qua kế hoạch tổng thể về PGCM biên giới đất liền, theo đó, đã thỏa thuận thành lập Ủy ban Liên hợp PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia để từ đầu năm 2006, Ủy ban Liên hợp này có trách nhiệm thực hiện việc chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác PGCM trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa hai nước theo quy định của Hiệp ước hoạch định 1985 và Hiệp ước bổ sung 2005.

Năm 2011, hai nước đã thống nhất việc thành lập bộ bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 và ký bản ghi nhớ về việc điều chỉnh đường biên giới trên bộ đối với một số khu vực, nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác PGCM trên thực địa.

Từ cuối năm 2016, hai nước triển khai việc cắm mốc phụ, cột dấu bổ sung trên thực địa để làm rõ thêm đường biên giới đã phân giới và triển khai việc xây dựng các văn kiện pháp lý để ghi nhận kết quả PGCM đã đạt.

Đến cuối năm 2018, hai nước hoàn thành phân giới được khoảng 1.045km đường biên giới (đạt khoảng 84%), xây dựng được 2.047 cột mốc tại 1.553 vị trí (chưa kể cột mốc không số cắm tại vị trí ngã ba biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào) và thống nhất khung các văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả PGCM đã đạt.

Ngày 05/10/2019, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia đã ký 2 văn kiện pháp lý nhằm ghi nhận thành quả PGCM biên giới đất liền giữa hai nước đã đạt: “Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia” và “Nghị định thư PGCM biên giới đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Vương quốc Campuchia”.

Ngày 22/11/2020, hai nước đã đồng chủ trì lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn 2 văn kiện pháp lý (bằng hình thức trực tuyến). Với việc hoàn tất trao đổi văn kiện phê chuẩn, hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả PGCM khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia chính thức có hiệu lực từ ngày 22/11/2020.

Kết quả PGCM góp phần tạo dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, vì lợi ích của hai quốc gia cũng như hạnh phúc, thịnh vượng và phồn vinh của người dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Hiện nay, hai bên nỗ lực đàm phán để giải quyết PGCM khoảng 16% đường biên giới còn lại.

Riêng Long An được Ủy ban Biên giới Quốc gia giao cắm 54 vị trí (60 cột mốc chính) và 61 vị trí (85 cột mốc phụ). Đến nay, tỉnh đã xác định và xây dựng được 41/54 vị trí (45/60 cột mốc chính), 61 vị trí (85 cột mốc phụ), tiếp nhận quản lý 11 vị trí (25 cột mốc phụ) do phía tỉnh Đồng Tháp bàn giao. Như vậy, hệ thống mốc phụ gồm 72 vị trí với 110 mốc phụ đã xác định và xây xong trên thực địa (đạt 100% kế hoạch); đã phân giới được 86,545/132,97km (44,303km biên giới trên bộ và 42,242km biên giới trên sông), đạt 65,08%./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết