Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 05:09

Việt Nam cần chuẩn bị tốt để thâm nhập thị trường EU 

 Sau gần 3 năm, với 14 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ, Việt Nam và EU đã chính thức kết thúc toàn bộ các nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.

Theo HTV

Chia sẻ bài viết