Tiếng Việt | English

06/09/2022 - 23:10

Vĩnh Đại 'về đích' nông thôn mới

Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân và đầu tư kinh phí của các cấp, các ngành, đến nay, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí (TC) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), được UBND tỉnh quyết định công nhận.

Người dân xã Vĩnh Đại tham gia xây dựng cảnh quan môi trường

Đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Khởi đầu XDNTM, xã Vĩnh Đại có điểm xuất phát thấp nhưng với sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân trong xã, đến nay, xã hoàn thành 19/19 TC NTM. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH, các công trình phúc lợi được đầu tư, nâng cấp. Nổi bật là hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, 100% đường liên xã được bêtông, nhựa hóa, 100% đường trục ấp được cứng hóa,... với tổng nguồn vốn hơn 160 tỉ đồng, phục vụ khá tốt việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hệ thống thủy lợi đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Văn Ý (ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại) phấn khởi nói: “Qua thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, nhất là hệ thống kênh, mương nội đồng được xây dựng, nạo vét, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất tốt hơn, đời sống ngày càng nâng cao”.

Trường, lớp được đầu tư khang trang, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng nhu cầu dạy, học của giáo viên và học sinh; trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng với đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao của người dân; 100% ấp được công nhận ấp văn hóa; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 89,9% hộ dân sử dụng nước sạch;...

Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Bình quân thu nhập đạt 50,37 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2021 (năm 2013 đạt 26,5 triệu đồng); hộ nghèo giảm còn 0,82%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị hoạt động ổn định và hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại - Nguyễn Văn Ken cho biết: Để hoàn thành các TC NTM, xã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của trên, huy động tối đa nguồn lực trong người dân với tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2013 - 2021 gần 250 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 135 tỉ đồng, người dân, doanh nghiệp đóng góp hơn 111 tỉ đồng.

Tiếp tục nâng chất

Mặc dù đã xây dựng hoàn thành xã NTM, tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương thì phát triển kinh tế còn chậm. Sản xuất nông nghiệp, nhất là việc tiêu thụ nông sản còn gặp khó khăn làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của người dân. Các hình thức liên kết trong sản xuất: Hợp tác xã, tổ hợp tác,... được hình thành, đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa xứng tầm với tiềm năng. Một bộ phận người dân chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của XDNTM nên chưa tích cực đóng góp để xây dựng, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước,...

Xây dựng xã NTM là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, việc xây dựng đạt chuẩn NTM chỉ là kết quả bước đầu. Xã tiếp tục phát huy những thành quả, kinh nghiệm đã đạt, quyết tâm chung sức giữ vững và nâng cao chất lượng các TC của xã NTM và phấn đấu đạt TC NTM nâng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Ken, thời gian tới, xã tập trung phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là tập trung chuyển đổi cây trồng (từ cây lúa sang cây ăn trái) ở khu vực có đê bao khép kín, quy hoạch vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là 1.000ha. Xã tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sức dân tham gia thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các TC, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết