Tiếng Việt | English

07/02/2018 - 19:58

Vĩnh Hưng - Kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông

Ngày 07/02, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 huyện Vĩnh Hưng kiểm tra đột xuất các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông trên địa bàn, gồm cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, cửa hàng điện thoại di động, karaoke, nhà nghỉ, massage,…

Kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông

Qua kiểm tra, đa số cơ sở dịch vụ Internet hoạt động không đúng giờ quy định, thiết bị phòng cháy - chữa cháy không bảo đảm; các cửa hàng điện thoại di động vi phạm việc gắn biển hiệu quảng cáo không đúng kích cỡ, không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, bố trí băng rôn không đúng nơi quy định…Đoàn tiến hành lập biên bản nhắc nhở và đề nghị cam kết tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định.

Theo kế hoạch năm 2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất và định kỳ các hoạt động về dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông, cơ sở lưu trú, karaoke, massage..., nghiêm túc chấn chỉnh để các cơ sở thực hiện đúng quy định./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết