Tiếng Việt | English

16/06/2017 - 15:58

Kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Long An kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm an toàn PCCC tại chợ Tân An và chợ phường 2, TP.Tân An.

Kiểm tra phương tiện chữa cháy

Hầu hết cơ sở, hộ kinh doanh được kiểm tra đều chấp hành tốt quy định của pháp luật về công tác PCCC. Theo đó, Cảnh sát PCCC cũng nhắc nhở Ban Quản lý chợ cần kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở bảo đảm công tác trực PCCC nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra; rà soát, bổ sung các phương án chữa cháy, diễn tập các tình huống giả định; tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở về PCCC (trong đó, cần lưu ý: Nguồn điện, nguồn nhiệt, bố trí hàng hóa; kiểm tra, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ); đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng PCCC tại chỗ và lực lượng dân phòng địa phương./.

Kim Ngân - Quang Huy

Chia sẻ bài viết