Tiếng Việt | English

12/12/2019 - 08:30

Vĩnh Hưng: Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay mới 1.620 hộ

Năm 2019, hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An phát huy hiệu quả, góp phần tạo điều kiện cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh,...

Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Hiện nay, tổng dư nợ của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 215,492 tỉ đồng với 6.451 hộ vay. Trong năm 2019, ngân hàng cho vay mới 1.620 hộ, trong đó có 35 hộ nghèo, 158 hộ cận nghèo và 145 hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ 589 hộ có điều kiện sửa chữa, xây mới công trình nước sạch và công trình vệ sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ kịp thời cho 356 hộ ở các xã vùng biên giới khó khăn có điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh, chăn nuôi ổn định đời sống,…

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục rà soát hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn; triển khai giải ngân tại điểm giao dịch của các xã, thị trấn; giải ngân nguồn vốn giúp người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, góp phần tích cực trong việc bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới./.

Kim Cương

Chia sẻ bài viết