Tiếng Việt | English

31/01/2023 - 22:40

Vĩnh Hưng phấn đấu có thêm 2 xã nông thôn mới trong năm 2023

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Hưng vẫn tập trung mọi nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đến nay, huyện có 6/9 xã NTM, phấn đấu có thêm 2 xã "về đích" NTM trong năm 2023.

Nhiều kết quả tích cực

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường cho biết, qua thời gian triển khai, thực hiện chương trình XDNTM, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực. Cán bộ, người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia chương trình, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện. XDNTM góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH ngày càng hoàn thiện. Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, hình thành các vùng nông nghiệp chuyên canh, từng bước đáp ứng yêu cầu thị trường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Môi trường, cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngân sách nhà nước các cấp vẫn tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các địa phương trong huyện huy động khá tốt nguồn lực của người dân tham gia XDNTM. Cụ thể, huyện huy động khoảng 174 tỉ đồng (vốn trực tiếp chương trình gần 33 tỉ đồng, vốn lồng ghép gần 120 tỉ đồng, vốn cộng đồng trên 22 tỉ đồng) đầu tư kết cấu hạ tầng (giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi,...).

Đến nay, huyện Vĩnh Hưng có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 6/9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Hưng Điền A đạt 19/19 tiêu chí (TC) đang đề nghị công nhận, xã Khánh Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao. Hệ thống giao thông nông thôn cơ bản phát triển đồng bộ, bảo đảm đi lại thuận tiện; có 82% tuyến đường huyện được nhựa hóa, 100% đường xã được nhựa hóa,
98,4% đường ấp được cứng hóa. Trường, lớp được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu dạy và học, có 19/22 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hộ dân sử dụng điện đạt 99,5%. Hộ dân sử dụng nước sạch đạt 87,5%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Khu vực nông thôn của huyện còn 379 hộ nghèo, chiếm 3,41%,...

Ông Nguyễn Văn Lượm (xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng) nói: “Từ khi triển khai, thực hiện chương trình XDNTM đến nay, tôi thấy địa phương có sự thay đổi rõ rệt. Diện mạo khu vực nông thôn ngày càng sạch, đẹp. Đường xóm, ấp được nhựa hóa, bêtông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Được hỗ trợ từ những mô hình sản xuất giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Phấn đấu có thêm 2 xã nông thôn mới

Theo đánh giá của địa phương, việc duy trì kết quả XDNTM ở một số xã còn hạn chế. Nhiều công trình công cộng có dấu hiệu xuống cấp chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Môi trường nông thôn chưa thật sự chuyển biến rõ nét, nhất là việc thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa triệt để. Một số tệ nạn xã hội vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp ở một số nơi. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và tỷ lệ nông sản sản xuất theo quy trình tiên tiến còn hạn chế. Một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chưa cao.

Năm 2023, huyện Vĩnh Hưng đề ra mục tiêu phấn đấu: Xây dựng xã Thái Trị và Tuyên Bình Tây đạt chuẩn NTM, số TC xã NTM bình quân đạt 16 TC/xã, số TC xã NTM nâng cao bình quân đạt 11 TC/xã, huyện đạt thêm 2 TC NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/năm; hộ nghèo chiếm 3,1%. Nhu cầu huy động nguồn lực thực hiện năm 2023 gần 205 tỉ đồng (trong đó, vốn trực tiếp của chương trình gần 60 tỉ đồng, vốn lồng ghép gần 120 tỉ đồng, vốn người dân và doanh nghiệp đóng góp trên 25 tỉ đồng).

Huyện Vĩnh Hưng tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh

Theo ông Trần Văn Cường, để thực hiện mục tiêu này, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân về XDNTM; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Song song đó, huyện thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, gắn với các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, huyện chú trọng bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; tăng cường các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện chương trình, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các chương trình, dự án khác trên địa bàn; vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp XDNTM./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết