Tiếng Việt | English

04/01/2016 - 09:49

Vững tin tiến bước

Bước sang năm 2016, nhìn lại những kết quả năm 2015, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà vô cùng phấn khởi. Đây chính là tiền đề để năm mới tiếp tục tạo ra nhiều đột phá mới, đưa Long An phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2015, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%; GDP bình quân đầu người 50,4 triệu đồng/năm, tất cả đều vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng; sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lúa đạt trên 2,9 triệu tấn; công nghiệp-xây dựng tiếp tục phục hồi và có bước phát triển, năm 2015, tỉnh thu hút đầu tư cao nhất trong 5 năm qua (vốn lẫn số dự án).

Đặc biệt, Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới đạt hiệu quả cao, đem lại bước chuyển mình đáng kể trong đời sống nông thôn, đến nay, tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra (36 xã), được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống tinh thần của người dân từng bước được nâng cao,...

Những kết quả ấy là cả quá trình nỗ lực, sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với quyết tâm đưa quê hương phát triển lên tầm cao mới.

Tuy nhiên, khó khăn gặp phải trong những năm qua vẫn còn đó, thách thức được Đại hội X Đảng bộ tỉnh chỉ ra đang chờ phía trước, chúng ta không được chủ quan, phải biết tận dụng mọi thuận lợi, chớp lấy thời cơ, tiếp tục tạo nên sức bật mới cho quá trình phát triển. Trong đó, những kết quả khả quan năm 2015 trên các lĩnh vực là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho bước phát triển tiếp theo.

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X cũng như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được đặt ra. Do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành cũng như mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân tỉnh nhà bước vào năm mới với tinh thần tiến công, phấn đấu đạt và vượt những chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 đề ra.

Đây chính là nhân tố quan trọng, không những tạo nên những thành công mới mà còn là tiền đề vững chắc cho bước phát triển của cả nhiệm kỳ. Hai chương trình đột phá, ba công trình trọng điểm cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra đang ở phía trước, cần sự vào cuộc với quyết tâm cao, sẵn sàng chinh phục thử thách, giành lấy thành công.

Vững tin bước vào năm mới 2016, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương "Trung dũng, kiên cường,...", đoàn kết một lòng đưa Long An phát triển nhanh và bền vững./.

Long An

Chia sẻ bài viết