Tiếng Việt | English

21/02/2024 - 08:35

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Đồn Biên phòng (ĐBP) Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 18,592km qua địa bàn xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa và xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường với 4 ấp biên giới. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn do Đồn quản lý cơ bản được giữ vững.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh Trị cùng quần chúng nhân dân tuần tra trên đường biên giới

Cấp ủy Đảng, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị có mối quan hệ và phối hợp tốt cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhất là trong công tác tuần tra, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Trong đó, người dân 2 xã biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp, khu vực biên giới, đặc biệt duy trì và thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2015/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa - Đồn trưởng ĐBP Thạnh Trị, quán triệt quan điểm của Đảng, sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phải xây dựng được một thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Những năm qua, ĐBP Thạnh Trị quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan đến biên giới; đồng thời, phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Bình Hòa Tây và Thạnh Trị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân về phòng, chống trộm, cướp, cướp có vũ trang; phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; ứng phó với lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai trên tuyến biên giới.

Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ của Đồn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời phản ánh, đấu tranh với những hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới.

5 năm qua, được sự quan tâm của cấp trên các cấp và dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sự lãnh, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã Kiến Tường, Huyện ủy, UBND huyện Mộc Hóa, cấp ủy Đảng, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ ĐBP Thạnh Trị triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên đoạn biên giới được phân công phụ trách.

Trong đó, Đồn thường xuyên phối hợp Đảng ủy, chính quyền 2 xã biên giới tuyên truyền sâu, rộng về các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiệp ước hoạch định biên giới đất liền giữa Việt Nam - Campuchia năm 1985, bổ sung năm 2005 và kết quả phân giới, cắm mốc và các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến biên giới.

Bên cạnh đó, Đồn tiếp tục triển khai, duy trì thực hiện các phong trào, chương trình, mô hình đang thực hiện như phong trào Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, Chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng, mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, Tiếng kẻng vùng biên,... nhằm góp phần giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được ổn định cuộc sống.

Qua các hoạt động, Đồn kết hợp tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương, nhất là trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thời gian qua, Đồn phối hợp 2 xã tổ chức tuyên truyền tập trung được 32 cuộc/1.560 lượt người; tuyên truyền nhỏ lẻ được 567 cuộc/5.642 lượt người; đưa tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, của đồn 2 lần/ngày; phối hợp lực lượng công an, quân sự 2 xã tuyên truyền bằng loa di động được 238 buổi.

Qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của người dân được nâng lên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ biên giới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung ngày Biên phòng toàn dân.

Đồn Biên phòng Thạnh Trị thường xuyên thông tin, tuyên truyền các nội dung về biên giới cho học sinh, đoàn viên và người dân

Ngoài ra, ĐBP Thạnh Trị còn thực hiện nghiêm việc phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ ấp; phân công đảng viên ĐBP phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới; đảng viên ĐBP tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã biên giới. Trong đó, Đồn cử 8 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 8 chi bộ ấp của 2 xã, phân công 10 đảng viên phụ trách 35 hộ gia đình và 2 đảng viên tham gia Đảng ủy của 2 xã.

Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ các xã trong sạch, vững mạnh. “Phát huy những kết quả đã đạt, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Thạnh Trị tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, Đồn nâng cao kiến thức về mọi mặt, tham mưu tốt cho địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, nền biên phòng toàn dân vững mạnh”- Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết