Tiếng Việt | English

07/06/2020 - 09:25

Xây dựng nông thôn mới, chủ thể là con người mới

Ngày 20-6-1960, khi nói chuyện trước Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) cũng vậy, cần có những con mới.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị nước ta tiếp tục ra sức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Việc XDNTM đòi hỏi phải có những con người mới ở nông thôn. Trước tiên, đó là những cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, vì lợi ích của nhân dân. Và, XDNTM cũng cần phát huy vai trò của chủ thể - người dân nông thôn. Với tinh thần tự nguyện, tự giác, người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, nỗ lực sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế sôi nổi trong xây dựng quê hương.

Thực tiễn những năm qua, chương trình XDNTM ngày càng đi vào thực chất, làm thay đổi diện mạo làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Trái ngọt” đó ngoài sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, sự nỗ lực thực hiện của chính quyền địa phương, còn có sự chung sức, đồng lòng của người dân. Nhiều người dân nông thôn dám nghĩ, dám làm, tự nguyện đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Nhờ đó, những con đường kết nối các địa phương, ấp với xã và giữa các ấp trong xã được nối liền, ngày càng khang trang, sạch đẹp; những công trình phúc lợi xã hội mọc lên rộng khắp, phục vụ nhu cầu của người dân.

Chính những con người mới là động lực tác động trực tiếp đến quá trình XDNTM và NTM nâng cao hiện nay và trong tương lai./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết