Tiếng Việt | English

29/03/2023 - 15:21

Xây dựng xã Phước Lợi điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xã Phước Lợi được UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An chọn để triển khai xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2023.

Camera giám sát an ninh góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại xã Phước Lợi

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện Bến Lức tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã Phước Lợi điển hình về phong trào TDBVANTQ năm 2023.

Mục tiêu là xây dựng phong trào TDBVANTQ tại địa phương phát triển sâu, rộng, có sức lan tỏa mạnh, thật sự là hình mẫu “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên”. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã điển hình đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các ngành, các cấp và huy động sự tham gia tích cực của người dân địa phương.

Triển khai, thực hiện xã điển hình gắn với mô hình “Thánh thất Cao đài Phước Lợi an toàn về an ninh, trật tự, đoàn kết góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Chi hội an toàn, tín đồ gương mẫu, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự” tại Chi hội Tin lành Phước Lợi. Đồng thời, nhân rộng và nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm. Điển hình như “Camera giám sát an ninh, trật tự”, “Móc khóa an ninh, trật tự”, “Khu nhà trọ công nhân văn hóa”, “Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm",…; xây dựng mới hoặc duy trì ít nhất một mô hình “dân vận khéo”.

Đồng thời, chú trọng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật; vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu 3 giảm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường phối, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Trần Văn Tươi nhấn mạnh: Sau hội nghị, UBND xã Phước Lợi cần khẩn trương triển khai kế hoạch bám sát bộ tiêu chí xây dựng xã điển hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể và ấp để bảo đảm cho việc thực hiện xây dựng xã điển hình đạt hiệu quả. MTTQ, đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã điển hình theo hướng gắn kết trên dưới đồng đều. Ngành Công an làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết ổn định mọi tình hình an ninh, trật tự xảy ra tại địa bàn; tập trung lập lại hành lang an toàn giao thông, bảo đảm cảnh quan môi trường; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng thành công xã Phước Lợi là xã điển hình, xã an toàn về an ninh, trật tự./.

Đức

Chia sẻ bài viết