Tiếng Việt | English

21/12/2021 - 17:14

Xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian tới

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2021, chiều 21/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức "Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) trong thời gian tới” theo hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - Phạm Thanh Bình tham gia tại điểm cầu Long An

Đến nay, trên địa bàn cả nước đã có 395 KCN, khu chế xuất được thành lập tại 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng diện tích gần 123.000ha; 291 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 87.000ha. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đi vào hoạt động đạt trên 70%. 18 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích trên 857.000ha.

Các KCN, KKT đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng và phát triển của Việt Nam, thông qua việc thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn đầu tư xã hội; gia tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần mở rộng thị trường quốc tế, thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu; đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách và tạo việc làm. 

Tại Long An, đến nay toàn tỉnh có 35 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích là trên 11.944ha; có 25 KCN đã thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 5.764ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 66%.

Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lê Thành Quân (bên phải) chủ trì diễn đàn

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận một số vấn đề về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào KCN, KKT; cơ hội và định hướng thu hút đầu tư vào KCN, KKT trong giai đoạn tới.

Diễn đàn nhằm mục đích chia sẻ những thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại các KCN, KKT ở Việt Nam, các chính sách của Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất phục hồi sau đại dịch Covid-19 và giới thiệu một số mô hình KCN mới./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết