Tiếng Việt | English

30/12/2016 - 09:37

“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”

Đây là khẳng định chung của tất cả đại biểu tham dự lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” vừa được tổ chức tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đến nay, triển lãm không chỉ được tổ chức tại 48 tỉnh, thành trong cả nước mà còn ở một số nước.