Tiếng Việt | English

03/06/2016 - 16:04

10 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sau khi Ban Giám khảo chấm điểm, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Long An năm 2016 đã chọn 10 sản phẩm trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2016.

Ngày 3-6-2016, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Long An năm 2016 do ông Đặng Văn Lớp – Giám đốc Sở Công thương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Long An năm 2016.

Những sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng bỏ phiếu bình chọn 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016. Kết quả, có 8/8 thành viên trong Hội đồng đồng ý 10 sản phẩm, gồm: Ván sàn ngoài trời loại 12 nan; Đèn led Dowlight âm hiệu Elink 7W; Bộ sofa bàn ghế dây nhựa; Tấm pin năng lượng mặt trời RS-P618-110W; Chiếu xếp du lịch; Hồ lô như ý; Chao môn; Phi mã đại thắng và Ngựa bao tiền; Máy ép sấy cám viên và Lạp xưởng tươi Thanh Hương.

Thành viên trong Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Long An năm 2016 thuyết minh về các sản phẩm

Trước đó, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm điểm 36 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện do Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh. Trong 36 sản phẩm này, Ban Giám khảo đã chọn 23 sản phẩm có số điểm từ 70 điểm trở lên thuộc các nhóm ngành thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. Trong đó, sản phẩm ván sàn ngoài trời loại 12 nan đạt điểm cao nhất – 95,43 điểm và thấp nhất là sản phẩm rượu vang thanh long, sản phẩm tương ngọt đồng 70 điểm.

Từ 23 sản phẩm này, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Long An năm 2016 tiếp tục bỏ phiếu chọn 10 sản phẩm như trên để trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Long An năm 2016./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết