Tiếng Việt | English

09/07/2024 - 14:15

309 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) từ 6 tháng trở lên.

Đến hết tháng 6/2024, có 309 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng trở lên

Theo danh sách này, đến hết tháng 6/2024, có 309 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên với số tiền hơn 181,5 tỉ đồng.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp nợ nhiều năm. Đặc biệt, trong danh sách doanh nghiệp chậm đóng này thì có 4 doanh nghiệp nợ số tiền cao nhất lần lượt là hơn 14,5 tỉ đồng, hơn 11 tỉ đồng, hơn 9 tỉ đồng và hơn 8 tỉ đồng.

Cũng trong danh sách này có khá nhiều doanh nghiệp đã chậm đóng trên 100 tháng, cá biệt có doanh nghiệp chậm đóng đã 199 tháng.

Trước đó, trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh về tình trạng chậm, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ở các doanh nghiệp gần đây, Phó  Giám đốc BHXH tỉnh - Lê Thành Liếp thông tin, trên địa bàn tỉnh hiện có 5.774 doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 350.000 người lao động.

Đa số các doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn xảy ra tình trạng chậm đóng làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động.

Nguyên nhân của tình trạng chậm đóng là do ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động chưa cao; để phát sinh tiền chậm đóng, kéo dài. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, kinh doanh của một số đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn, chưa thực hiện việc trích nộp hàng tháng theo quy định,...

Để hạn chế tình trạng chậm đóng và tiếp tục thu hồi tiền chậm đóng, BHXH tỉnh triển khai nhiều biện pháp.

Theo ông Lê Thành Liếp, BHXH  thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp với mỗi đơn vị. Trong đó, chú trọng theo dõi, xây dựng cơ sở dữ liệu những đơn vị có nhiều lao động, số tiền thu lớn nhằm hạn chế tình trạng chậm đóng kéo dài, hoặc chậm đóng với số tiền lớn. Tiến hành phân loại, chia nhóm đơn vị chậm đóng như dưới 1 tháng, từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, từ 3 tháng trở lên để có từng giải pháp cụ thể trong việc đôn đốc thu và xử lý tiền chậm đóng.

BHXH tỉnh còn sử dụng các biện pháp khác như đăng thông tin các đơn vị chậm đóng BHXH trên Cổng thông tin điện tử những đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên, trốn đóng, cố tình vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, BHXH cũng ký kết các kế hoạch phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Phối hợp Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) mời các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền chậm đóng lớn, thời gian dài đến để làm việc.

Cũng theo ông Lê Thành Liếp, BHXH tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch, đột xuất để phát hiện kịp thời tình trạng chậm đóng, xử phạt hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết