Tiếng Việt | English

22/06/2023 - 14:27

6 tháng đầu năm 2023: Thị xã Kiến Tường đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Sáng 22/6, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm đến dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị lần này nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Thị ủy trong 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng; Thực hiện quy trình công tác cán bộ theo qui định.

Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Thị ủy năm 2023 đạt kết quả khả quan, nổi bật là sản xuất nông nghiệp triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, sản xuất lúa Đông Xuân 2022-2023 đạt năng suất cao, sản lượng 101.761 tấn, đạt 59,9% so với kế hoạch, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao 98.755 tấn, đạt 82,3% Nghị quyết, người dân có lợi nhuận khá, một số cây trồng, vật nuôi phát triển ổn định. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng duy trì hoạt động, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện theo lộ trình, tiến độ giải ngân đạt 63% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 31% kế hoạch thị xã và đạt 49% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống người dân được đảm bảo. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường thực hiện, giữ vững ổn định, duy trì mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, phát triển với chính quyền và nhân dân huyện Kongpongro - Vương quốc Campuchia. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Hội nghị lần này cũng dành nhiều thời gian để thực hiện quy trình công tác cán bộ theo qui định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thị xã đã đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn thực hiện Nghị quyết Thị ủy 6 tháng đầu năm 2023 đạt một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thống nhất một vài tồn tại, hạn chế và nguyên nhân mà Thị ủy đã xác định, lưu ý những tồn tại kéo dài như công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, các công trình xây dựng cơ bản; công tác thu ngân sách còn chậm tiến độ,...

Đồng thời, ông yêu cầu, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trách nhiệm của từng cá nhân phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp quyết liệt, khả thi để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt những nhiệm vụ Nghị quyết Thị ủy năm 2023 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo chặt chẽ việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII và triển khai thực hiện các biện pháp trong nữa nhiệm kỳ còn lại hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; lãnh đạo quyết liệt công tác thu ngân sách năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động đối ngoại; thực hiện tốt các phương án bảo vệ biên giới; chuẩn bị, tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023,.../.

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết