Tiếng Việt | English

24/06/2024 - 14:58

6 tháng đầu năm 2024, đa số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Cần Đước đều đạt tiến độ

Ngày 24/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước, tỉnh Long An khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ mười bảy. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; đại diện lãnh đạo các Ban xây Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đến dự.

Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước

Qua 6 tháng thực hiện Nghị quyết năm 2024, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực. Đa số các chỉ tiêu đều đạt tiến độ, có 23/26 chỉ tiêu đạt tiến độ, trong đó có 1 chỉ tiêu hoàn thành. KT-XH của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm, các cây trồng chủ lực của huyện phát triển tốt, mang lại hiệu quả; sản xuất công nghiệp tăng trưởng so cùng kỳ, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người. Huyện đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, huyện tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, công tác phòng, chống dịch bệnh; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được tăng cường, hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện khá tốt, góp phần tạo sự hài lòng của người dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ đề nghị, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các công trình; tập trung công tác thu ngân sách, lĩnh vực giáo dục, y tế và phòng, chống tội phạm. Đồng thời, huyện tập trung cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp./.

Mỹ Duyên - Ý Khang

Chia sẻ bài viết