Tiếng Việt | English

15/01/2016 - 16:29

Long An:

97% ấp, khu phố văn hóa

20 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tỉnh Long An có hơn 1.000 ấp, khu phố được công nhận và công nhận lại là ấp, khu phố văn hóa; 85 xã, phường, thị trấn được công nhận văn hóa.

Các điển hình nhận bằng khen của UBND tỉnh 

Sáng nay (15-1-2016), Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” giai đoạn 1995-2015.

20 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi trội.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 366.560 hộ được công nhận lại và công nhận mới gia đình văn hóa (đạt 97%); hơn 1.000 ấp, khu phố được công nhận và công nhận lại là ấp, khu phố văn hóa (đạt 97%); 85 xã, phường, thị trấn được công nhận văn hóa (chiếm tỷ lệ 44,2%).

Trong số 1.036 KDC của tỉnh thì có 936 KDC không có trẻ em bỏ học, 995 KDC không có người sinh con thứ ba, 966 KDC đảm bảo vệ sinh môi trường, 840 KDC không có tội phạm, 895 KDC không phát sinh người nghiện ma túy.

Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,6%, tỷ lệ hộ dân nông thôn có 3 công trình nhà tắm, hố xí, bể nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh là 62,8%... Đặc biệt, năm 2015, huyện Cần Đước về đích huyện điểm điển hình về văn hóa.

Từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người dân tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn

20 năm qua, từ cuộc vận động Ngày vì người nghèo, tỉnh vận động được hơn 157,6 tỷ đồng. Từ đó, xây mới 10.389 căn và sửa chữa 1.144 căn nhà đại đoàn kết...

Từ quỹ “vì người nghèo”, các cấp đã hỗ trợ cho người nghèo cây, con giống sản xuất, hỗ trợ học sinh đến trường, bệnh nhân nghèo, cứu đói với số tiền trên 105,8 tỷ đồng.

Trong 20 năm, toàn tỉnh giảm hơn 15.000 lượt hộ nghèo, trong đó có 14 xã nghèo trọng điểm thoát nghèo...

Dịp này, UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tặng bằng khen cho 15 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” giai đoạn 1995-2015./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết