Tiếng Việt | English

26/01/2019 - 22:01

Agribank Chi nhánh tỉnh Long An họp mặt cán bộ hưu trí

Ngày 26/01, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An họp mặt cán bộ hưu trí.

Ban Giám đốc Agribank Long An tặng hoa và quà cho cán bộ nghỉ hưu trên 70 tuổi

Đây là cuộc họp mặt truyền thống định kỳ được tổ chức mỗi năm một lần, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kính trọng đối với các thế hệ đã cống hiến vì sự phát triển của Agribank.

 Nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An - Nguyễn Vĩnh Mậu cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Agribank Long An quan tâm, động viên cán bộ hưu trí. Ông tin tưởng thời gian tới, Agribank tỉnh tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, nằm trong top đầu của hệ thống Agribank cả nước.

Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An – Trương Văn Tuấn thông tin kết quả kinh doanh nổi bật năm 2018: Tổng nguồn vốn đạt 19.415 tỉ đồng, so với đầu năm tăng 2.632 tỉ (tăng 15,7%), cao hơn khu vực Tây Nam bộ 11,1% và hệ thống Agribank 11,8%, đạt 102% kế hoạch năm. Dư nợ đạt 18.321 tỉ đồng, so với đầu năm tăng 2.553 tỉ, cao hơn khu vực Tây Nam bộ 12,2% và cao hơn toàn hệ thống 14,6%, đạt 103% kế hoạch năm./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết