Tiếng Việt | English

07/10/2020 - 08:54

Từ thành công của Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Bài 1: Đổi mới trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã tập trung lãnh, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.

Đến ngày 09/9/2020, các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh hoàn thành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề vững chắc tiến tới tổ chức thành công ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chu đáo

Việc chuẩn bị, tổ chức ĐH đảng bộ các cấp trong tỉnh diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển KT-XH. Tuy nhiên, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về ĐH Đảng các cấp.

Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp trên cơ sở

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải cho biết, các cấp ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ ĐH, phân công ủy viên ban thường vụ (BTV), cấp ủy phụ trách để theo dõi việc chuẩn bị ĐH phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương, đơn vị. Việc nắm tình hình và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh cũng được quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Công tác tuyên truyền về ĐH Đảng các cấp được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, tạo không khí phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng ĐH. Hầu hết các địa phương đều có đăng ký từ 1 đến 2 công trình nhằm thiết thực chào mừng ĐH.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các ĐH cấp trên cơ sở diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ, thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Công tác điều hành ĐH được thực hiện khá tốt, bảo đảm tính chặt chẽ, khoa học, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục quy định. Đoàn chủ tịch ĐH có phân công cụ thể công việc cho từng thành viên, bám sát chương trình chi tiết để điều hành. Công tác bầu cử tại ĐH được thực hiện đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

Hầu hết các văn kiện trình tại ĐH đều bảo đảm chất lượng, được tiếp thu, điều chỉnh qua nhiều lần góp ý. Điểm mới trong nhiệm kỳ này được các đại biểu đánh giá cao, đó là có dự thảo chương trình hành động, tổng kết các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, các báo cáo tham luận được chuẩn bị chu đáo để minh họa kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, đi thẳng vào vấn đề, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ tới.

Thực hiện dân chủ trong Đảng

Công tác chuẩn bị nhân sự ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 được các cấp ủy quan tâm thực hiện từ khâu rà soát quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ sát với đề án nhân sự. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã xem xét, chỉ định 6 bí thư cấp ủy và định hướng 15/15 bí thư cấp ủy không là người địa phương. Hầu hết nhân sự ĐH đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có trong quy hoạch, có kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ cùng với việc thực hiện chặt chẽ các bước quy trình công tác nhân sự ĐH nên trong ĐH, các đại biểu đều thống nhất cao với đề án công tác nhân sự, không có ứng cử, đề cử ngoài danh sách nhân sự do cấp ủy chuẩn bị giới thiệu để ĐH xem xét bầu cử. Danh sách đề cử do cấp ủy triệu tập ĐH chuẩn bị cũng là danh sách bầu cử tại ĐH.

19/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu đủ số lượng ban chấp hành được phê duyệt (Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội)

Danh sách dự kiến ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 có số dư bình quân là 13,64% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 13%), bảo đảm yêu cầu cơ cấu 3 độ tuổi và đổi mới 1/3 cấp ủy, tỷ lệ cán bộ trẻ bình quân là 18,39%, tỷ lệ cán bộ nữ bình quân 14,88%. BTV có số dư bình quân là 17,22% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 14,65%). BTV Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Một trong những điểm mới của ĐH cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là việc thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Đây cũng chính là chủ trương nhằm phát huy dân chủ trong Đảng, đồng thời yêu cầu những nơi thực hiện thí điểm cấp ủy phải đoàn kết, thống nhất cao. Nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín. Long An có 1 đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy là Đảng bộ huyện Cần Giuộc.

Qua bầu cử, nhiệm kỳ 2020-2025, có 15/15 bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; có 2/19 bí thư là cán bộ nữ (Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa và Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); 1 bí thư là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi. Tuổi bình quân của bí thư cấp ủy là 44,37 tuổi, 100% có trình độ cao cấp chính trị, 100% tốt nghiệp đại học trở lên, sau đại học chiếm 77,78%. Các đồng chí bí thư cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, trong đó bí thư cấp ủy do ĐH trực tiếp bầu đạt 99,6% số phiếu bầu tín nhiệm.

Tại ĐH, 19/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu đủ số lượng ban chấp hành được phê duyệt. Tổng số ban chấp hành khóa mới là 659 đồng chí, trong đó tái cử 493 đồng chí, tham gia lần đầu 166 đồng chí, đổi mới trong cấp ủy đạt 25,7%. Trình độ chuyên môn 100% từ đại học trở lên, sau đại học chiếm 19,58% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 9,4%). Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 111 đồng chí, chiếm 16,84% (quy định là trên 10%). Cán bộ nữ chiếm 14,11% tăng so với nhiệm kỳ 2015-2020 nhưng chưa bảo đảm quy định là trên 15%.

Về kết quả bầu BTV, hầu hết đều đúng với dự kiến nhân sự, tổng số là 183 đồng chí, trong đó có 126 đồng chí tái cử, 57 đồng chí tham gia lần đầu, tỷ lệ đổi mới đạt 31,05%. 15/19 đảng bộ cấp trên cơ sở có cán bộ nữ tham gia BTV. Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi tham gia BTV chiếm 9,29%. Tuổi bình quân BTV cấp ủy là 47,58 (nhiệm kỳ 2015-2020 trung bình là 48,96 tuổi). Trình độ chuyên môn 100% từ đại học trở lên, sau đại học chiếm 34,43% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 13,3%)./.

Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc (gồm 15 đảng bộ cấp huyện; 3 đảng bộ lực lượng vũ trang: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng; Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). Toàn tỉnh có 565 tổ chức cơ sở Đảng (382 đảng bộ cơ sở và 183 chi bộ cơ sở); 2.988 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; tổng số đảng viên là 47.935.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết