Tiếng Việt | English

Chuyên Đề: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện qua nửa nhiệm kỳ

Chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện qua nửa nhiệm kỳ

Cập Nhật 12-10-2023 10:08: 02

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Long An đã khẳng định bước chuyển mới thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh đang tiến bước vững chắc trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: nửa nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Trung dũng, kiên cường, xúc tiến đầu tư

Phát triển hạ tầng đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh

Phát triển hạ tầng đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh

Cập Nhật 12-10-2023 10:07: 22

Trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh Long An tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan đô thị,... góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tag: hạ tầng đô thị, kinh tế trọng điểm, hạ tầng xã hội, kiến trúc, cảnh quan đô thị

Đức Hòa: Khởi sắc qua nửa nhiệm kỳ

Đức Hòa: Khởi sắc qua nửa nhiệm kỳ

Cập Nhật 11-10-2023 09:07: 46

Với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo những đột phá trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả đã đạt là động lực, niềm tin để huyện tiếp tục tăng tốc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ.

Tag: Đức Hòa, nửa nhiệm kỳ, phát triển kinh tế, đại hội Đảng, bộ mặt đô thị, quy hoạch đô thị, Long An

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Cập Nhật 11-10-2023 08:52: 06

Xác định công tác phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng trong tỉnh Long An tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp ĐV nhằm tăng cường cho Đảng lực lượng kế thừa có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tag: phát triển đảng, xây dựng Đảng, Long An, kết nạp đảng viên, trình độ, phẩm chất, đạo đức