Tiếng Việt | English

17/06/2021 - 17:16

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp

Chiều 17/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử.

Công tác chuẩn bị và lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp được thực hiện tốt. Hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được hiệu ứng tuyên truyền cao giúp cử tri hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc.

Cử tri xem xét danh sách các ứng cử viên

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự ngày hội lớn của toàn dân. Toàn tỉnh có hơn 1.279.000 cử tri đi bầu tại 1.298 khu vực bỏ phiếu, đạt 99,83%, không có đơn vị bầu thêm, bầu lại.

Số người trúng cử ĐBQH là 8/8 đại biểu, số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 60/60 đại biểu. Số người trúng cử đại biểu HĐND huyện là 473/476 đại biểu. Số người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã 4.819/4.863 đại biểu. Những người được lựa chọn bầu làm đại biểu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời, chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp tập trung hoàn chỉnh, lập hồ sơ lưu trữ, quản lý tốt các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm cơ cấu, thành phần như kết quả của các Hội nghị hiệp thương.

Ngay sau hội nghị này, ông đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp tập trung hoàn chỉnh, lập hồ sơ lưu trữ, quản lý tốt các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; sớm tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất theo luật định và bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quan tâm lãnh đạo chặt chẽ về nhân sự giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; các ban HĐND và thành viên UBND cùng cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, cần chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Tặng Bằng khen cho các tập thể thành tích tốt trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dịp này, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh công bố Quyết định khen thưởng cho 48 tập thể, 138 cá nhân có thành tích tốt trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết