Tiếng Việt | English

11/10/2023 - 09:07

Đức Hòa: Khởi sắc qua nửa nhiệm kỳ

Với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo những đột phá trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả đã đạt là động lực, niềm tin để huyện tiếp tục tăng tốc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ.

Huyện Đức Hòa đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Đường tỉnh 823D

Huyện Đức Hòa đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Đường tỉnh 823D

Đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Qua nửa đầu nhiệm kỳ, huyện có 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 6 chỉ tiêu thực hiện ở mức độ khá, khả năng đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và 3 chỉ tiêu đạt thấp. Các chương trình đột phá cơ bản bảo đảm tiến độ; đã thi công hoàn thành 2 trong 3 công trình trọng điểm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa - Vũ Hồng Hạnh cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhờ đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đạt khá. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân duy trì ở mức tăng trưởng khá (năm 2021 tăng 3,98%; năm 2022 tăng 12,12%; 9 tháng năm 2023 tăng 10,55%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với quá trình đô thị hóa và tiềm năng, lợi thế của huyện.

Khánh thành đường Kênh Cầu Duyên. Đây là 1 trong 3 công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

Khánh thành đường Kênh Cầu Duyên. Đây là 1 trong 3 công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong thu hút đầu tư, huyện chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng và thực hiện nhiều chính sách thông thoáng trong cải cách hành chính, thường xuyên tiếp xúc các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện trên địa bàn huyện có 13 khu công nghiệp (6 khu công nghiệp hoạt động) và 20 cụm công nghiệp (10 cụm công nghiệp hoạt động).

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án công nghiệp, giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện được tập trung, đẩy nhanh tiến độ. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao và nghị quyết năm của Huyện ủy.

Huyện quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử. Nửa nhiệm kỳ qua, huyện nâng cấp, sửa chữa Công viên Văn hóa Võ Tấn Đồ với tổng kinh phí 26,7 tỉ đồng; chỉnh trang khu vực phù điêu Châu Văn Liêm với tổng kinh phí 19,4 tỉ đồng;... đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và giáo dục truyền thống của người dân, đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện. Huyện huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, huyện có 13/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng, quảng bá hình ảnh quê hương Đức Hòa. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố, nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Hộ nghèo giảm còn 0,3%.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ

Bà Vũ Hồng Hạnh chia sẻ, trong nửa cuối nhiệm kỳ, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

Các tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng khang trang, góp phần hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới

Các tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng khang trang, góp phần hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới

Trong đó, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu mà sau hơn 3 năm thực hiện còn đạt thấp, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp thực hiện hiệu quả; phấn đấu đạt danh hiệu huyện Anh hùng Lao động vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện tập trung huy động các nguồn lực xây dựng huyện đạt các tiêu chí của đô thị loại III.

Huyện tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết về 4 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phấn đấu đến năm 2025 đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung hoàn chỉnh chương trình Phát triển và Quản lý đô thị sau khi phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đức Hòa;...

Những kết quả đã đạt trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong phát triển kinh tế trong nửa nhiệm kỳ qua càng góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm ý chí và động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong những năm tới./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết