Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 09:31

Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đạt yêu cầu, nội dung, tiến độ theo Chỉ thị số 35-CT/TW

Chiều 17/9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quí III/2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; việc phân công, sắp xếp bố trí cán bộ sau đại hội.

Tính đến ngày 09/9/2020, có 19/19 Đảng bộ đã tiến hành đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đạt 100%. Có 1 đơn vị thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy (Đảng bộ huyện Cần Giuộc), các đơn vị còn lại đại hội đại trà theo Điều lệ Đảng.

Nhìn chung, đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh được tập trung lãnh đạo, tổ chức nghiêm túc, đạt yêu cầu, nội dung, tiến độ theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hầu hết văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, chất lượng; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình đột phá, công trình trọng điểm đề ra sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao.

Bầu cử tại đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử trong đại hội được thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương. Các cấp ủy trúng cử được tín nhiệm cao của đại hội, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được nâng lên về chất lượng cả phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Cơ cấu ban chấp hành, ban thường vụ hợp lý; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhiều nơi đạt yêu cầu, tăng so với nhiệm kỳ trước.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Hầu hết các cấp ủy Đảng kịp thời ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình. Trọng tâm là quán triệt sâu kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội.

Sau đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở, ban thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện điều động, tiếp nhận, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo cơ cấu đề án nhân sự gắn với thực hiện các chủ trương: Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND, người đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương, các chức danh chủ chốt không giữ nhiệm vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng 1 đơn vị hành chính.

Đại biểu dự hội nghị tại Hội trường trực tuyến Tỉnh ủy

Các vị trí, nhân sự được phân công, sắp xếp, bố trí đã được sự đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan. Cán bộ được sắp xếp, bố trí đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm, phù hợp với năng lực và sở trường. Bên cạnh đó, ban thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời thực hiện chế độ chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tập trung công tác tuyên truyền, lãnh đạo tốt công tác triển khai, quán triệt và học tập nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm của đại hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phân công, phân cấp, quy trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

Bên cạnh đó, ông đề nghị, tiếp tục rà soát, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, an ninh-quốc phòng ở từng địa phương, đơn vị với quyết tâm cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tiếp tục tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội XI Đảng bộ tỉnh./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết