Tiếng Việt | English

12/10/2023 - 10:08

Chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện qua nửa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Long An đã khẳng định bước chuyển mới thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh đang tiến bước vững chắc trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua nửa nhiệm kỳ, kinh tế của tỉnh duy trì sự phát triển trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn (Trong ảnh: Cảng Quốc tế Long An)

Nhất quán quan điểm, rõ chiến lược

Ngay sau ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các NQ, kết luận, chỉ thị của Đảng; đồng thời, xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và NQĐH XIII của Đảng. Qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công và lộ trình, thời gian thực hiện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quán triệt, sớm cụ thể hóa và triển khai, thực hiện NQ ngay trong năm đầu nhiệm kỳ với nhiều hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung cốt lõi của NQĐH đến cán bộ, đảng viên và phổ biến sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân được thực hiện bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, theo hướng “dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm”.

Từ đó, góp phần thực hiện NQĐH đạt nhiều kết quả tích cực. Việc huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm và nhất là việc sớm vượt qua đại dịch Covid-19, đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Đóng góp vào niềm vui chung ấy, ngày 03/4/2023, Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực

Bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, chú trọng đổi mới trong lãnh, chỉ đạo theo hướng thiết thực, mang lại lợi ích chính đáng cho người dân, Long An là một trong những địa phương kiểm soát tốt dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Các hoạt động KT-XH được phục hồi nhanh, thích ứng trong trạng thái “bình thường mới”. Đến nay, có 18/19 chỉ tiêu thực hiện tốt, dự báo đến năm 2025 sẽ đạt và vượt so với NQĐH.

Kinh tế của tỉnh duy trì sự phát triển trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và tình hình thế giới có nhiều biến động trong nửa đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Đặc biệt, năm 2022, lần đầu tiên tổng thu ngân sách của tỉnh đạt gần 22.000 tỉ đồng.

Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, song Đảng bộ tỉnh có sự sáng tạo, đưa Long An trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế

Công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tập trung thực hiện để định hướng cho sự phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh. Long An là địa phương thứ 10 trên cả nước và đầu tiên của khu vực phía Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Ngày 25/7/2023, tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính và các bộ, ngành Trung ương.

Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và đời sống của nhân dân. Tỉnh huy động vốn đầu tư xã hội đạt kết quả khả quan. Chương trình đột phá Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và 3 công trình trọng điểm về giao thông được tập trung thực hiện. Nhiều dự án giao thông lớn đã được khởi công, đẩy nhanh tiến độ.

Long An thực sự trở thành “đại công trường” với các công trình: Đường tỉnh 824, Đường tỉnh 830E, nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62, đường Vành đai TP.Tân An, đường Vành đai 3 TP.HCM,... Ngoài ra, còn có các công trình giao thông của các địa phương. Từ đó, tạo động lực phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư trong thời gian qua (trong ảnh: Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây)

Hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm. Thu hút đầu tư trong giai đoạn 2020-2023 đạt kết quả tốt và có sự nâng cao về quy mô, chất lượng các dự án đầu tư. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, lắng nghe và kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn,...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới và đạt kết quả nổi bật, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tỉnh tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022; quán triệt và triển khai NQ số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo;...

Tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, với vô vàn khó khăn, thách thức, khởi đầu là ảnh hưởng của sự bùng phát đại dịch Covid-19, tiếp đến là cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine cộng hưởng với những khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước, trong tỉnh. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh xác định có 4 bài học kinh nghiệm được đúc kết cho sự thành công.

Thứ nhất, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị phải với quyết tâm thật cao, nỗ lực thật lớn và thực hiện thật quyết liệt.

Thứ hai, ý chí tự lực, tự cường; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; không trông chờ, ỷ lại và sợ trách nhiệm. Kế thừa, phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường” và truyền thống “đổi mới” của quê hương Long An cũng như những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước.

Thứ ba, đổi mới tư duy, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, tính năng động, sáng tạo và đề cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu; vừa phải bao quát, toàn diện, vừa xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá để tập trung, dồn sức thực hiện.

Thứ tư, phát triển kinh tế phải đi đôi với ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường bền vững - xem đây là vấn đề hết sức quan trọng, không thể đánh đổi trong quá trình phát triển kinh tế.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh diễn ra vào ngày 12/10/2023 là dịp để thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thật tốt các phần việc còn lại cho đến cuối nhiệm kỳ./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết