Tiếng Việt | English

02/11/2022 - 18:59

Ban Bí thư: Thống nhất chỉ một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Ban Bí thư yêu cầu thống nhất một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ T.Ư đến địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn lương thực thực phẩm trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Ban Bí thư đánh giá, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khoá XI về vấn đề an toàn thực phẩm, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tuy vậy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế.

Ban Bí thư nhấn mạnh, mô hình quản lý chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới, quảng cáo thực phẩm sai sự thật, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, thuốc kích thích tăng trưởng diễn biến phức tạp…

Từ đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn do mình phụ trách.

Đáng lưu ý, Ban Bí thư yêu cầu tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.

Đáng lưu ý, Ban Bí thư yêu cầu, do tính chất và tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ T.Ư tới địa phương.

Cùng với đó, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Hiện, việc quản lý an toàn thực phẩm được giao cho 3 bộ, gồm: Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương. Ở các địa phương, công tác này do UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm.

Trước đó, đầu tháng 10 vừa qua, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý dự thảo đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM trên cơ sở Ban An toàn thực phẩm TP.HCM./.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết