Tiếng Việt | English

02/06/2023 - 16:52

HĐND tỉnh giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường về cải thiện môi trường đầu tư; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567; Yêu cầu xử nghiêm cán bộ, công chức chậm trễ, gây phiền hà thủ tục; Người đàn ông chạy xe đạp té xuống ruộng tử vong; Iran sắp hoàn tất thủ tục gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết