Tiếng Việt | English

03/12/2022 - 18:26

Bản tin phát thanh ngày 03/12/2022

Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa dự diễn đàn “Thị trưởng ASEAN năm 2022”; Huyện Cần Giuộc giao lưu với Chi khu Quân sự TP.Ba Vẹt; Thủ Thừa khởi công Dự án Kè chống sạt lở bờ rạch Cây Gáo; Chủ tịch Quốc hội đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand; WHO cảnh báo có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron đang lưu hành.

0:00 0:00

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa dự diễn đàn “Thị trưởng ASEAN năm 2022”;

2. Huyện Cần Giuộc giao lưu với Chi khu Quân sự TP.Ba Vet;

3. Thủ Thừa khởi công Dự án Kè chống sạt lở bờ rạch Cây Gáo;

4. Chủ tịch Quốc hội đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand;

5. WHO cảnh báo có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron đang lưu hành.

Chia sẻ bài viết