Tiếng Việt | English

02/12/2022 - 18:59

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa dự diễn đàn “Thị trưởng ASEAN năm 2022”  

Trong 2 ngày (02&03/12), tại thủ đô PhnomPenh – Vương quốc Campuchia diễn ra Diễn đàn “Thị trưởng ASEAN (AMF) năm 2022” với chủ đề “Tăng cường hợp tác Đông Nam Á thông qua thúc đẩy thực hiện các giải pháp thông minh, phục hồi và thành phố bền vững để chuyển đổi phát triển mô hình sinh sống tại các đô thị trong tình hình mới”.

Sự kiện do chính quyền thành phố PhnomPenh phối hợp Ban Thư ký Tỉnh trưởng các nước Đông Nam Á tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An -  Phạm Tấn Hòa tham dự và có bài phát biểu tại diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An -  Phạm Tấn Hòa (thứ 8, trái qua, hàng trên) dự diễn đàn “Thị trưởng ASEAN năm 2022”

Trong khuôn khổ diễn đàn, đã diễn ra các phiên họp toàn thể và thảo luận bàn tròn song song với những nội dung đáng lưu ý, như: Giải pháp tài chính bền vững cho phát triển đô thị; phát triển bền vững Đông Nam Á; phát triển bền vững chính quyền địa phương; thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện một cách thông minh, phục hồi và phát triển bền vững thành phố; thúc đẩy chuyển đổi đô thị nhằm kết nối chính quyền và người dân đạt được những hiện thực số hóa của các thành phố Đông Nam Á.

Trong bài tham luận chủ đề “Thực trạng phát triển đô thị từ góc nhìn từ tỉnh Long An và đề xuất một số giải pháp mang tính thúc đẩy sự phát triển bền vững cho đô thị Việt Nam và các nước Đông Nam Á”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đã nêu lên một số kết quả nổi bật  trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó, cho thấy địa phương đang dành nguồn lực thỏa đáng để triển khai các dự án như: “Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung”, “Xây dựng hạ tầng, nền tảng, dịch vụ đô thị thông minh”; đồng thời nêu một số định hướng phát triển đô thị của Long An đến năm 2050 và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho đô thị./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết