Tiếng Việt | English

17/02/2024 - 15:00

Bản tin phát thanh ngày 17/02/2024

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được thăm Sở Tài nguyên và Môi trường; Đức Hòa họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân; Từ 01/7 thu thập mống mắt, ADN và giọng nói để làm thẻ căn cước; Đề xuất mới nhất về phương pháp định giá, bảng giá đất của Luật Đất đai sửa đổi; Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi xây dựng một trật tự toàn cầu mới./.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết