Tiếng Việt | English

17/03/2023 - 17:15

Bản tin phát thanh ngày 17/3/2023

Khai mạc hội báo toàn quốc 2023: 'Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo'; Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng tại huyện Thạnh Hóa; Dự án Khu dân cư ADEC sẽ ngừng hoạt động một phần nếu không hoàn thành giải phóng mặt bằng; Giá xăng dầu hôm nay 17/3/2023: Lấy lại đà tăng; Anh, Mỹ, Pháp và Đức từ chối bình thường hóa quan hệ với Syria./.

0:00 0:00

1. Khai mạc hội báo toàn quốc 2023: 'Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo';

2. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng tại huyện Thạnh Hóa;

3. Dự án Khu dân cư ADEC sẽ ngừng hoạt động một phần nếu không hoàn thành giải phóng mặt bằng;

4. Giá xăng dầu hôm nay 17/3/2023: Lấy lại đà tăng;

5. Anh, Mỹ, Pháp và Đức từ chối bình thường hóa quan hệ với Syria./.

Chia sẻ bài viết