Tiếng Việt | English

17/03/2023 - 09:33

Dự án Khu dân cư ADEC sẽ ngừng hoạt động một phần nếu không hoàn thành giải phóng mặt bằng

Sau hơn 20 năm thực hiện, đến nay, dự án (DA) Khu dân cư ADEC (phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An, thường gọi là Khu dân cư ADC) vẫn chưa thể hoàn thiện dù rất nhiều lần chủ đầu tư được các ngành chức năng chỉ ra nhiều sai phạm. DA này sẽ phải ngừng hoạt động một phần nếu không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Khu dân cư ADEC triển khai hơn 20 năm nhưng vẫn trong tình trạng “da beo”

Dự án Khu dân cư ADEC (đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh) có diện tích 95.621m2 được triển khai, thực hiện từ năm 2001. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, DA này vẫn trong tình trạng “da beo”, người dân trong vùng DA liên tục khiếu nại. Năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 699/KL-UBND, ngày 02/3/2015, khẳng định, DA này từ khi phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết năm 2000, giao cho Công ty (Cty) ADEC làm chủ đầu tư đã kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, nhất là trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

DA đã trải qua nhiều giai đoạn quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai và được UBND tỉnh cùng các sở, ngành, UBND TP.Tân An chủ trì họp giải quyết nhiều lần; đồng thời, được thanh, kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất. Cty Cổ phần ADEC nhiều lần thay đổi pháp nhân, chưa phối hợp tốt cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật về đầu tư, đất đai, chưa xúc tiến đẩy nhanh tiến độ dẫn đến kéo dài. Đồng thời, tại kết luận thanh tra của UBND tỉnh cũng chỉ ra nhiều sai phạm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện DA.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư DA - Cty CP ADEC được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư Khu dân cư đối diện Bệnh viện Đa khoa Long An năm 2001. Đến nay, Cty mới tiến hành bồi thường được 41/58 hộ với tổng diện tích gần 63.000m2. Hiện còn lại 13 hộ dân đang khiếu nại, tranh chấp, chưa nhận tiền bồi thường và chưa giao mặt bằng với diện tích 33.523m2. Quá trình thực hiện DA, Cty đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh khoảng 2,6ha. DA gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phần diện tích đã bồi thường không liền ranh, liền thửa nên Cty không thể triển khai đầu tư hạ tầng hoàn thiện.

Đối với phần diện tích 2,6ha quy hoạch 174 nền, trong đó, đã bố trí 87 nền tái định cư và 87 nền thương mại. Tuy nhiên, hiện nay không có sự thống nhất giữa bản vẽ phân lô thực tế và bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt, do đó, Cty chưa thể hoàn thành các thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Riêng trong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư liên tục có các văn bản đôn đốc nhà đầu tư, UBND TP.Tân An cùng các cơ quan liên quan có ý kiến để giải quyết các tồn tại, vướng mắc; 2 lần mời nhà đầu tư và các cơ quan liên quan họp để giải quyết dứt điểm đối với những tồn tại, vướng mắc của DA.

Bên cạnh đó, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù nhà đầu tư có nguyện vọng vẫn tiếp tục thực hiện DA, tuy nhiên, qua rà soát về tiến độ triển khai DA đã kéo dài rất nhiều năm, có nhiều phản ánh của người dân liên quan đến DA. Đồng thời, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của DA, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương ngừng hoạt động một phần DA; yêu cầu nhà đầu tư khắc phục điều kiện ngừng hoạt động như hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thời gian khắc phục điều kiện không quá 12 tháng. Trong trường hợp nhà đầu tư không hoàn thành sẽ tiến hành chấm dứt hoạt động một phần DA đối với diện tích chưa đầu tư./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết