Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 17:33

Bản tin phát thanh ngày 15/3/2023

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Long An; Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2023;Tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn; Đề nghị đình chỉ phát triển thuê bao mới với nhà mạng vi phạm; Cho vay tiêu dùng - quản lý thế nào?; Trung Quốc, ASEAN nhất trí duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

0:00 0:00

1. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Long An;

2. Kết nối ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2023;

3. Tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn;

4. Đề nghị đình chỉ phát triển thuê bao mới với nhà mạng vi phạm;

5. Cho vay tiêu dùng - quản lý thế nào?;

6. Trung Quốc, ASEAN nhất trí duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông./.

Chia sẻ bài viết