Tiếng Việt | English

20/03/2023 - 18:21

Quốc hội chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát; Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt từ 2-2,5%; ...

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết