Tiếng Việt | English

29/05/2023 - 17:58

Ban Đối ngoại Trung ương làm việc tại Long An; Triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng; Tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ tại bệnh viện; Gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm; Italy: Lật thuyền chở du khách trên hồ Maggiore, nhiều người mất tích.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết