Tiếng Việt | English

30/01/2023 - 18:34

Bản tin phát thanh ngày 30/01/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út tiếp và chào xã giao Cố vấn Giám đốc Bệnh viện Đại học Wonkang - Park Cheon Gweon. Việt Nam nổi lên như trung tâm sản xuất mới FDI có thể đạt 38 tỷ USD. Thời gian thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023 thí sinh cần biết. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phát hiện, điều trị ca bệnh COVID-19. Đảng Nhân dân Campuchia thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

0:00 0:00

1. Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út tiếp và chào xã giao Cố vấn Giám đốc Bệnh viện Đại học Wonkwang - Park Cheon Gweon;

2. Việt Nam nổi lên như trung tâm sản xuất mới, FDI có thể đạt 38 tỷ USD;

3. Thời gian thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023 thí sinh cần biết;

4. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phát hiện, điều trị ca bệnh COVID-19;

5. Đảng Nhân dân Campuchia thông qua nhiều quyết sách quan trọng./.

Chia sẻ bài viết