Tiếng Việt | English

24/09/2020 - 08:28

Biểu dương 30 người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Việt Nam tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao tặng bằng khen cho các cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao tặng bằng khen cho các cá nhân

Long An hiện có 2 giáo hạt gồm Hạt Tân An và Hạt Đức Hòa, 28 giáo xứ, 4 giáo họ, 1 giáo điểm, 1 nhà dòng; 36 linh mục, 121 nữ tu với khoảng 41.770 giáo dân, chiếm khoảng 2,47% dân số. 5 năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đa số đồng bào Công giáo làm nông, một số ít kinh doanh dịch vụ và làm công nhân, đời sống ổn định, có chiều hướng phát triển tốt, hộ nghèo từ 5% giảm còn 3%. 100% hộ gia đình Công giáo là gia đình văn hóa.

Hưởng ứng phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới, các linh mục quản xứ, giáo họ trong tỉnh đã nỗ lực vận động giáo dân đoàn kết, hỗ trợ nhau về tinh thần, tự nguyện đóng góp kinh phí để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác. Điển hình, giáo dân huyện Cần Đước cùng với nhân dân địa phương ủng hộ đắp đường, trải đá, xây dựng cầu bêtông và hiến 1.919m2 đất, đóng góp 70 ngày công,… trị giá 298 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, việc làm thiện nguyện vì cộng đồng được các giáo xứ, họ đạo thực hiện lan tỏa tình bác ái, sống tốt đời, đẹp đạo thông qua việc tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết,… Điển hình, Giáo xứ Vĩnh Hưng đã xây dựng 25 nhà tình thương trị giá 750 triệu đồng, hỗ trợ 120 mái tôn trị giá 300 triệu đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ ghi nhận và biểu dương 30 gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo. Ông mong muốn 5 năm tới, đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo; tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng bào Công giáo phát huy tinh thần từ thiện bác ái; tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động nhằm phát huy nội lực trong đồng bào Công giáo.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 10 cá nhân là gương người tốt, việc tốt, có thành tích tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo giai đoạn 2015-2020./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết