Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 17:44

Biểu dương 30 người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2020

Chiều 22/9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo Việt Nam tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng bằng khen cho các cá nhân

Tỉnh Long An hiện có 2 giáo hạt gồm Hạt Tân An và Hạt Đức Hòa, 28 giáo xứ, 4 giáo họ, 1 giáo điểm, 1 nhà dòng; 36 linh mục, 121 nữ tu với 41.770 tín  hữu chiếm khoảng 2,47% dân số. Trong 5 năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đa số đồng bào Công giáo làm nông, một số ít kinh doanh dịch vụ và làm công nhân, đời sống ổn định, có chiều hướng phát triển tốt, hộ nghèo từ 5% giảm xuống 3%. 100% hộ gia đình công giáo là gia đình văn hóa.

Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” các linh mục quản xứ, giáo họ trong tỉnh đã nỗ lực vận động giáo dân đoàn kết, hỗ trợ nhau về tinh thần, tự nguyện đóng góp kinh phí để nâng cấp, mở rộng đường  giao thông nông thôn và các công  trình phúc lợi khác. Điển hình, giáo dân huyện Cần Đước cùng với nhân dân địa phương ủng hộ đắp đường, trải đá, xây dựng cầu bê tông và hiến 1.919m2 đất, đóng góp 70 ngày công… trị giá 298 triệu đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tốt  trong các phòng trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo giai đoạn 2015-2020

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, việc làm thiện nguyện vì cộng đồng được các giáo xứ, họ đạo thực hiện lan tỏa tình bác ái, sống tốt đời đẹp đạo thông qua việc tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “quỹ Bảo trợ trẻ em”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, đại đoàn kết… Điển hình, Giáo xứ Vĩnh Hưng đã xây dựng 25 nhà tình thương trị giá 750 triệu đồng, hỗ trợ 120 mái tol trị giá 300 triệu đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ ghi nhận và biểu dương 30 gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo. Ông mong muốn 5 năm tới, đồng bào công giáo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đồng bào công giáo phát huy tinh thần từ thiện bác ái; tiếp tục đổi mới phương thức nội dung hoạt động nhằm phát huy được nội lực trong đồng bào công giáo.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Long An khen thưởng 10 cá nhân là gương người tốt việc tốt

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 10 cá nhân là gương người tốt việc tốt, có thành tích tích cực trong các phòng trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo giai đoạn 2015-2020.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết