Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của Cổng TTĐT Chính phủ

Ông Vi Quang Đạo, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ được bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay ông Phạm Việt Dũng nghỉ hưu từ 1/6/2015

Sáng 25/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ giữ chức Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kiêm Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ kể từ ngày 1/6/2015.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên đánh giá cao Tổng Giám đốc đầu tiên của Cổng TTĐT Chính phủ - ông Phạm Việt Dũng, người đặt nền móng và xây dựng Cổng TTĐT Chính phủ ngày càng phát triển trong giai đoạn 10 năm qua. Ông Phạm Việt Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nghỉ hưu từ 1/6/2015.
Bộ trưởng kỳ vọng tân Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng và phát triển Cổng TTĐT Chính phủ ngày càng vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo VPCP tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên trao quyết định bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo giữ cương vị Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh những đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới của đất nước, từ đó yêu cầu tân Tổng Giám đốc Vi Quang Đạo cùng với tập thể Cổng TTĐT Chính phủ nỗ lực phấn đấu hơn nữa phục vụ ngày càng hiệu quả hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng nhu cầu thông tin chính đáng của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.

"Muốn đạt được điều đó, không còn cách nào khác, người đứng đầu cơ quan phải là hạt nhân đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh trí tuệ, năng lực của mỗi nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ chung", Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tân Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo bày tỏ đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao mà cá nhân ông chỉ có thể nỗ lực phấn đấu, làm hết sức mình để hoàn thành ở mức cao nhất; cùng với tập thể lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức Cổng TTĐT Chính phủ kế thừa, phát huy được những thành quả mà lớp cán bộ đi trước và tập thể cơ quan đã đồng tâm, nhất trí, nỗ lực phấn đấu suốt 10 năm qua để xây dựng và phát triển Cổng TTĐT Chính phủ trở thành một đơn vị quan trọng thực hiện một trong ba chức năng trụ cột của VPCP, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo Quyết định 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ là cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử và cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Chính phủ, thuộc VPCP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quản lý trực tiếp.

Cổng TTĐT Chính phủ có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức của Cổng TTĐT Chính phủ gồm: Ban Hành chính điện tử và Công báo; Ban Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Báo Điện tử Chính phủ (Báo Điện tử Chính phủ có cơ quan thường trú tại các thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ); Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện; Trung tâm Dữ liệu điện tử./.

Theo Chinhphu.vn 

Chia sẻ bài viết