Tiếng Việt | English

01/03/2018 - 04:49

Bộ Tài chính đề nghị tăng cường quản lý thuế với Uber, Grab

Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT xem xét lại bản chất của Uber, Grab là đơn vị kinh doanh vận tải và đề nghị tăng cường công tác quản lý thuế.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về kết quả 2 năm thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học, công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng (gọi tắt là thí điểm Uber, Grab) của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Theo Bộ Tài chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách đã tạo nên những thay đổi đáng kể đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách. Song bên cạnh ưu điểm, việc này cũng g