Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 09:35

Cán bộ hết lòng, nhân dân đồng thuận

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cán bộ, với tinh thần xem cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của then chốt”, huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh hưng đã tập trung lãnh đạo, đào tạo nguồn nhân lực, làm tốt công tác cán bộ và xem đây là 1 trong 3 chương trình đột phá của huyện nhà. Trong nhiệm kỳ, huyện đã có 683 lượt cán bộ được cử đi học các lớp về chuyên môn và chính trị, có 4 trường hợp đi đào tạo nước ngoài; qua đó, đội ngũ cán bộ đạt chuẩn chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Song song đó, huyện tăng cường việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần gũi nhân dân,... Qua đó, tạo điều kiện phát huy cao nhất sức đóng góp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ điểm nhấn, khâu đột phá là công tác cán bộ, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao lòng tin của nhân dân vào hệ thống chính trị. Khi kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ổn định, lòng dân được củng cố, đồng thuận với Đảng, chính quyền thì việc có khó đến đâu cũng sẽ thành công.Từ huyện vùng sâu, biên giới, có điều kiện đi lại, sinh hoạt khó khăn, Vĩnh Hưng đã nhanh chóng thay đổi bộ mặt từ thị trấn đến nông thôn. Hiện nay, 100% tuyến đường về trung tâm xã đã được nhựa hóa, hàng loạt công trình được xây dựng mở ra điều kiện thuận lợi cho người dân. Khi vai trò chủ thể của nhân dân, mà chủ yếu là nông dân, được phát huy, nhân dân đóng góp gần 395 tỉ đồng xây dựng nhiều công trình hạ tầng KT-XH, xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Điểm nổi bật chính là hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại. Đến nay, huyện đã có xã biên giới Khánh Hưng đạt nông thôn mới vào cuối năm 2013; xã Vĩnh Bình và Thái Bình Trung đang phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2015. Tuy là huyện biên giới ở khu vực Đồng Tháp Mười nhưng tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%,... Đó chính là thước đo sinh động nhất cho sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng trong nhiệm kỳ qua, khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân dân cũng như những chủ trương, chính sách, định hướng phù hợp của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong chiến lược phát triển KT-XH.

Từ niềm tin vào tương lai phát triển tươi sáng, từ nền tảng sau 40 năm giải phóng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu; 2 chương trình đột phá là chương trình xây dựng cánh đồng lớn, chương trình đầu tư phát triển thị trấn Vĩnh Hưng có kết cấu hạ tầng đạt chuẩn đô thị loại 4; 3 công trình trọng điểm: Công viên kênh 28 (đoạn qua thị trấn Vĩnh Hưng), đường liên xã 5 xã biên giới, nhựa hóa đường từ Bình Châu vào Cả Rưng (Tuyên Bình Tây).

Với thành tựu to lớn từ “Chương trình đào tạo và phát huy nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị”, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, quan trọng nhất là sự đồng thuận cao của nhân dân, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Vĩnh Hưng sẽ chung tay, đồng lòng xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết