Tiếng Việt | English

16/11/2023 - 09:46

Cần Đước: Sức lan tỏa qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) ở khu dân cư của huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã phát huy sức mạnh của cộng đồng trong phát triển KT-XH địa phương. Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước tham mưu cấp ủy Đảng ban hành các văn bản chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm Ngày hội thật sự ý nghĩa.

Tại Ngày hội, các cấp, các ngành tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Việc tổ chức Ngày hội với những nội dung phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển địa phương; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng hạ tầng; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội;... Qua 20 năm tổ chức Ngày hội góp phần tăng cường tình đoàn kết, thống nhất trong nhân dân ở từng khu dân cư cũng như toàn xã hội”.

Thông qua tổ chức Ngày hội, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện các nhiệm vụ cũng như sự phát triển của địa phương ngày càng nâng cao. Người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;...

Kết quả 20 năm qua, KT-XH của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bình quân hàng năm có 90% số ấp và số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hàng năm, người dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, khoảng 450 ngày công với tổng giá trị trên 18,9 tỉ đồng, góp phần xây dựng 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ấm áp ngày hội của toàn dân

Để tổ chức thành công Ngày hội năm 2023, UBMTTQ Việt Nam huyện cũng như UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội đúng hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hùng thông tin: “Ngày hội điểm năm 2023 được tổ chức tại ấp Trung, xã Long Hựu Đông. Các xã còn lại trong huyện chọn ấp điểm tổ chức Ngày hội từ ngày 01 đến 10/11. Tại Ngày hội, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp cho phong trào ở địa phương được biểu dương, khen thưởng”.

Người dân đóng góp ý kiến để xây dựng địa phương ngày càng phát triển

Có mặt tại Ngày hội ở ấp Trung, xã Long Hựu Đông, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình. Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận cùng các chi hội, đoàn thể ở ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong ấp đồng thuận, tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Ấp Trung hiện có 100% hộ dân có nhà kiên cố, bán kiên cố. Hộ khá, giàu chiếm 85%; hộ nghèo chiếm 0,57% và hộ cận nghèo chiếm 1,14%. Các mô hình: Phòng, chống tội phạm; Ánh sáng văn hóa - an ninh, trật tự;... mang lại hiệu quả cao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, ấp Trung đạt danh hiệu “Ấp an toàn về an ninh, trật tự”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi

Bà Nguyễn Thị Cám (ấp Trung, xã Long Hựu Đông) chia sẻ: “Tại Ngày hội, ngoài các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa - văn nghệ, các cấp, các ngành, mạnh thường quân còn tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự Ngày hội, chúng tôi có dịp gặp gỡ, đề xuất những ý kiến để xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Việc tổ chức Ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, đến từng khu dân cư, từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới./.

Thùy Minh

Chia sẻ bài viết