Tiếng Việt | English

09/07/2024 - 09:51

Cần giải quyết dứt điểm sai sót cấp 13 giấy sử dụng đất không đúng thực tế

Có 13 trường hợp tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã được UBND huyện Mộc Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây nhưng có sai sót không đúng vị trí sử dụng đất thực tế của người dân.

13 trường hợp được cấp giấy sử dụng đất nhưng có sai sót không đúng vị trí sử dụng đất thực tế (ảnh minh họa)

Ngày 21/9/2021, UBND huyện Mộc Hóa có Văn bản thống nhất chủ trương thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai vị trí đất trước đây. Đồng thời, thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Hóa đã phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Mộc Hóa, UBND xã Tân Thành thực hiện thu hồi toàn bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai vị trí.

Mặt khác, tiến hành đo đạc, hướng dẫn người dân lập thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thực tế sử dụng đất.

Đến nay có 9/13 trường hợp đã nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện Mộc Hóa và đang được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Mộc Hóa giải quyết. Còn lại 4/13 trường hợp do đang tranh chấp đất đai nên chưa nộp hồ sơ. Đối với các trường hợp này sau khi có kết quả giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan có thẩm quyền thì người dân mới nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND huyện Mộc Hóa sớm hoàn thành giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đủ điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết