Tiếng Việt | English

22/11/2023 - 09:21

Cần Giuộc nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy năm 2023

Đang ở giai đoạn “nước rút” của năm 2023, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An “tăng tốc” để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thể hiện tinh thần đoàn kết với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Huyện ủy năm 2023, ước đến cuối năm đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm khảo sát công tác chỉnh trang đoạn đường Long Hậu - Hiệp Phước

Diện mạo của huyện tiếp tục có nhiều đổi mới, tạo động lực mới cho huyện phát triển. Công tác triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản gắn với giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện tốt, đạt tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, huyện tập trung lãnh đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm. Lũy kế đến nay, huyện chi trả tiền bồi thường cho trên 878 hộ, 2 tổ chức với gần 113ha, số tiền trên 1.200 tỉ đồng. Huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập,...

Huyện ủy chủ động xây dựng NQ số 53, ngày 03/3/2023 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai, xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các khu dân cư hiện hữu theo định hướng xây dựng TP.Cần Giuộc giai đoạn 2023-2030 và NQ chuyên đề về giao thông để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông có mặt đường nhựa hóa hoặc bêtông hóa rộng từ 5m trở lên theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chương trình xây dựng nông thôn mới, sản phẩm OCOP, nghề truyền thống được chú trọng, đạt kết quả tích cực. Huyện duy trì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu NQ năm 2023.

Bên cạnh đó, Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện theo chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy. Huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các địa phương, cơ quan, đơn vị; điều động, bố trí, bổ nhiệm cán bộ đúng người, đúng việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Rà roát, bảo đảm các chỉ tiêu

Để thực hiện thắng lợi NQ Huyện ủy năm 2023, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tập trung rà soát đánh giá kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ; từ đó, có giải pháp triển khai hiệu quả.

Huyện Cần Giuộc tiếp tục khuyến khích nông dân phát triển kinh tế bằng cách ứng dụng công nghệ cao

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức, lũy kế đến đầu tháng 11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 96% dự toán tỉnh giao (trên 610/636 tỉ đồng), đạt 95% dự toán HĐND huyện giao (644 tỉ đồng). Để bảo đảm tổng thu ngân sách, đặc biệt là thu cân đối đạt kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc - Cần Đước xây dựng kế hoạch thu cân đối. Đối với các địa phương có số thu cân đối bình quân thấp khẩn trương xây dựng kế hoạch thu bảo đảm đạt kế hoạch được giao. Các ngành tập trung các nguồn thu: Thuế xây dựng; hoạt động chuyển nhượng bất động sản; công tác kiểm tra chống thất thu tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh; thu nợ thuế;...

Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia; thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; quản lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng, nhất là trong vùng quy hoạch dự án. Các địa phương duy trì lịch tiếp công dân hàng tuần để lắng nghe, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm thông tin, thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng; NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; rà soát các tiêu chí NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện và NQ số 50-NQ/HU, ngày 16-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu. Trong đó, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là tập trung giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sớm giao nền tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng tiến độ đầu tư đã cam kết.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; lãnh đạo phát triển sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, nhất là thực hiện hiệu quả NQ số 11-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau và nuôi tôm nước lợ gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2020-2025; rà soát, củng cố các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhân đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết