Tiếng Việt | English

18/10/2020 - 14:12

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An

Năm năm thành tích thật rõ ràng

Đồng thuận kết đoàn tình Dân Đảng.

Xây dựng phong trào thịnh an khang

Lòng người tươi sáng đời đổi mới

Nông thôn xây dựng thật giàu sang

Niềm tin kỳ vọng là hẹn ước

Đại hội thành công đẹp vô vàn

   ***

Đại hội Mười Một, mở sang trang

Vững tin trọn vẹn, ước mơ vàng

Ba trăm năm mươi, là đại biểu

Tài - Tình -Trí - Tính, tận tâm can

Ban chấp hành mới, giàu tri thức

Tình Dân - nghĩa Đảng, quyết đảm đang

Lòng người hòa Đất, ôi đẹp mãi

Tám  chữ sử vàng, tỉnh Long An.

       ***

Chúc mừng Đại hội tỉnh Long An

Tinh thần khí thế thật rộn ràng

Bầu năm hai, Ban Chấp hành mới

Trí khỏe tài năng ánh trăng vàng

Thường vụ Mười ba giàu uy tín

Kỷ cương - Dân chủ khối kết đoàn

Nhiệm kỳ Mười một thành công tốt

Đồng bằng Sông Cửu, nhất Long An.

                              Ngày 15/10/2020

                                 Mai Cương

 Đoàn Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Hòa

(Kính tặng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Chia sẻ bài viết